Pro partnery

Efektivně využíváme stávajících nástroje sociálních politik pro všechny obyvatele regionu, vč. cizinců.

Podílíme se na rostoucí konkurenceschopnosti Jihomoravského kraje, šetříme veřejné prostředky vynaložené na hledání zahraničních pracovníků a zvyšujeme kvalitu života v našem kraji.

Spolupracujme na rozvoji našeho města a regionu.

Podporujeme instituce veřejné správy, které přichází do kontaktu s cizinci.

Síťujeme všechny zainteresované strany v oblasti pracovního trhu.

 

Pracujeme s cizinci, kterým poskytujeme:

 • Diagnostiku schopností a dovedností.
 • Přehled vhodných pracovních nabídek
 • Zlepšení českého jazyka, podporu v dalším vzdělávání a pracovním rozvoji.
 • Propojení na instituce a zaměstnavatele.
 • Kariérní poradenství.

Pracujeme se zaměstnavateli, kterým pomáháme:

 • Odstraňovat bariéry pro zaměstnávání cizinců.
 • Nacházet a rozvíjet kvalitní a kvalifikované pracovní síly.
 • Šířit dobrou praxi inspirovanou zahraničními trendy.

V čem zaměstnavatelům pomáháme:

 • Nacházet a rozvíjet kvalitní a kvalifikovanou pracovní sílu.
 • Odstraňovat administrativní bariéry pro zaměstnávání cizinců.
 • Vytvářet dobrou praxi inspirovanou zahraničními trendy.
 • Sdílíme data z rozsáhlého výzkumu.

 

Firmám, které zaměstnávající cizince, nabízíme informace o cílových skupinách a propojení nabídky a poptávky na trhu práce.

Poskytujeme poradenství v oblasti komunikace s cizinci ze strany specialisty na diverzitu v institucích.

Pořádáme workshopy pro pracovníky přicházejícími do styku s cizinci (např. ve spolupráci s interkulturními pracovníky).

Nabízíme individuální pomoc při komunikaci s cizinci, vysvětlování procesů (interkulturní tlumočení porozuměním přímo/po telefonu).

Sdílíme výsledky analýz a rozsáhlé evaluace.

 

Chcete se zapojit?

Sdílejte s námi vaši dobrou praxi a zkušenosti!

Kontaktujte nás–probereme vaše potřeby a možnosti.