Partneři

Centrum pro cizince

Centrum pro cizince Jihomoravského kraje pomáhá cizincům na jejich cestě k začlenění do české společnosti. 

Nabízí kurzy češtiny, právní a sociální poradenství, sociokulturní přednášky, multikulturní aktivity a adaptačně-integrační kurzy. Některé aktivity jsou otevřené nejen cizincům, ale i institucím a široké veřejnosti.

Centrum pro cizince funguje už od roku 2009 a od začátku pomohl tisícům cizinců. V týmu má skvělé a schopné odborníky s bohatou praxí.

Centrum pro cizince je součástí integračních center, která pomáhají cizincům v jednotlivých krajích po celé České republice.

Brno

Odbor sociální péče Magistrátu města Brna komplexně zajišťuje výkon činností v oblasti sociální péče ve městě Brně, pomáhá občanům města v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociální práce a koordinace sítě sociálních služeb. Dále vykonává agendu zřizovatele, metodicky vede a kontroluje činnost příspěvkových organizací zřízených městem (13 organizací poskytujících sociální služby).