Jobmentoring

Co je to jobmentoring?

 

Jedná se o bezplatnou službu kariérního poradenství.

V případě potřeby můžeme využít podpory ze strany interkulturního pracovníka nebo tlumočníka.

Délka konzultace je 50-60 minut.

Počet setkání je dle vzájemné domluvy.

Zaručujeme profesionální vztah ke klientům.

Vzděláváme 

Pomáháme při uznání zahraničního vzdělání a zajištění rekvalifikace.

Nabízíme zprostředkování jazykových kurzů a dalšího vzdělávání.

Poskytujeme kurzy zvyšující kvalifikaci a uplatnitelnost na českém trhu práce.

Nabízíme možnosti dalšího vzdělávání a seberozvoje.

 

Objevujeme klientův potenciál

Mapujeme kompetence a dovednosti.

Hledáme nové možnosti uplatnění a profesního/kariérního růstu

Odhalujeme silné stránky.a nevyužitý potenciál

Nabízíme sebepoznání.

 

Informujeme

Poskytujeme informace o zaměstnání a trhu práce v Jihomoravském kraji.

Radíme kde a jak hledat práci v ČR.

Zjišťujeme podmínky pro výkon profesí.

Radíme, jak oslovovat potenciální zaměstnavatele.

Informujeme o návazných službách.

Učíme, jak na pracovní pohovor.

 

Vedeme

Poskytujeme motivaci a podporu.

Pomáháme v plánování a řízení profesní dráhy.

Tvoříme akční plán.

Společně s klientem tvoříme CV a motivační dopis.

Pomáháme s profesní prezentací na sociálních sítích.

 

Propojujeme

Propojujeme klienty s dalšími lidmi z oblasti zaměstnávání a vzdělání v Jihomoravském kraji.

Ukazujeme méně známé a alternativní možnosti zaměstnání.

Navrhujeme systémová řešení.

Budujeme interkulturní mosty.


 

Jak probíhá spolupráce:

 

Nisa

Nisa pochází z Turecka. V současné době v České republice pracuje v IT firmě, ale není se svou pracovní pozicí spokojená. V Turecku Nisa vystudovala a dva roky vykonávala praxi jako fyzioterapeutka. Ráda by se této činnosti věnovala i u nás, ale neví, kde a jak začít.

V průběhu několika konzultací s jobmentorkou dostala Nisa potřebné informace o celém procesu pro získání aprobace v oblasti fyzioterapie a vyřízení si živnostenského oprávnění. Jobmentorka jí pomohla naplánovat jednotlivé kroky, včetně vytvoření akčního a business plánu. Společně také vytvořily kariérní plán, který zohledňoval i to, že proces bude nějakou dobu trvat. Proto zvolily alternativní cestu v podobě dočasné změny práce na pozici masérky, aby se Nisa mohla věnovat činnosti, co jí více baví a neztratila praxi.   

 

Volodymyr

Volodymyr se narodil na Ukrajině, vysokoškolské vzdělání ale dokončil již v ČR. Momentálně se živí manuálně, rád by se ale věnoval game designu/3D programování.

Setkání s jobmentorkou probíhají v angličtině, kterou chce Volodymyr trénovat a která je nezbytná pro práci v herním průmyslu. Společně vytvoří akční plán, který zahrnuje návrhy přechodných pozic, které by Volodymyr mohl v IT oblasti vykonávat, než se dostane k práci ve svém vysněném oboru. Kromě toho ho jobmentorka vede k posílení sebedůvěry a sebevědomému vystupování na pracovním pohovoru. Vzhledem ke specifickému oboru pracují také na vytvoření profilu na síti LinkedIn, kde se nachází největší nabídka pozic v herním odvětví.

 

Olga

Paní Olga pochází z Ukrajiny a do ČR přišla za svými příbuznými. Na Ukrajině pracovala jako HR manažer, ale u nás se jí nedaří najít v tomto oboru práci. Jedním z důvodů je i nedostatečná úroveň českého jazyka.

Jobmentorka s Olgou do detailů rozebrala, co vše práce v české HR oblasti zahrnuje a jaké jsou podmínky pro její vykonávání. Akční plán paní Olgy tak zahrnoval nezbytnou výuku češtiny, rekvalifikační kurz na personalistku a další relevantní školení. Jobmetorka ji dále pomohla s vytvořením kvalitního CV a nabídla pomoc s nostrifikací diplomu.

 

Jak se k nám objednat?

Email pro objednání: skillcentrum@jmk.cz 

Tel. +420  541 652 261, +420 541 652 262 

Registrační formulář