CV | резюме

Hledáte práci v České republice?

Vytvořte si svůj životopis v českém jazyce!

Ve vašem životopise podrobně popíšete a prezentujete své dosavadní pracovní zkušenosti. Jeho rozesíláním na pracovní inzeráty se můžete ucházet v jednom čase až o desítky pozic najednou. Skrze životopis oslovíte a představíte se potenciálním zaměstnavatelům. Správně vytvořený životopis vám pomůže získat práci dle vašich představ.

Osobní údaje | Особисті дані
Představa o budoucím zaměstnání | Як ви уявляєте майбутню роботу?
Časové možnosti | Які робочі дні вам підходять
Možný nástup | Коли ви готові приступити до роботи
Pracovní zkušenosti | Досвід роботи
od | від
do | до
Vzdělání | Освіта
Jazykové znalosti | Знання мов
Technické znalosti | Знання комп'ютера, програм
Jiné dovednosti | Інше

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů | Згода на обробку персональних даних...Poskytnuté osobní údaje bude správce (Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno IČO: 70888337) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely poskytování zejména vzdělávacích kurzů, odborného poradenství, multikulturních aktivit v projektech zaměřených na integraci cizinců v rámci činnosti Jihomoravského kraje. Tyto projekty jsou financované zejména z AMIF, ESF, státního rozpočtu a Jihomoravského kraje. Správce je oprávněn poskytnout osobní údaje kontrolním a dozorovým orgánům realizovaných projektů a dalším subjektům, které jsou povinny v rámci své činnosti s osobními údaji nakládat. Osobní údaje budou u správce uchovány po dobu nezbytnou k naplnění projektů a po dobu jejich udržitelnosti. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantována svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu. Souhlas je platný do odvolání, nejdéle 10 let. | Надані персональні дані буде адміністратор (Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno IČO: 70888337) обробляти відповідно до Загальних положень про захист персональних даних (далі “загальні положення”) з метою надання, зокрема, освітніх курсів, професійних консультацій, мультикультурної діяльності в проектах, спрямованих на інтеграцію іноземців Південноморавського краю. Ці проекти фінансуються в основному з коштів AMIF, ESF, національної програми і Південноморавського краю.Адміністратор має право надати персональні дані контрольним і наглядовим органам Проекту та іншим суб'єктам, які в рамках своєї діяльності повинні розпоряджатися персональними даними. Персональні дані будуть зберігатися в адміністратора протягом, термін необхідного для виповнення Проекту і протягом його існування. Суб'єкту даних відповідно до ст. 15 – ст. 21 загальних положень гарантовані його права, які він може реалізувати у адміністратора. Суб'єкт даних також має право подати скаргу в наглядовий орган. Згода дійсна до відкликання, максимально 10 років.