Skill centrum je společným projektem Jihomoravského kraje a Magistrátu města Brna, jehož cílem je zajistit, aby kvalifikovaní cizinci a cizinky přicházející do Jihomoravského kraje mohli využívat své dovednosti a znalosti a našli odpovídající uplatnění na našem trhu práce. Tento cíl se snažíme naplnit skrze tvorbu inovativní praxe založené na spolupráci s relevantními partnery, kteří jsou do procesu integrace v oblasti zaměstnávání zapojeni.  

Projekt vznikl na základě zkušeností s realizací interkulturní práce ve městě Brně a ve spolupráci s Centrem pro cizince JMK. 

Skill centrum Jihomoravského kraje, Kounicova 13, 602 00 Brno

+420 541 652 261, +420 541 652 262

skillcentrum@cizincijmk.cz