O nás

Skill centrum je společným projektem Jihomoravského kraje a Magistrátu města Brna, jehož cílem je zajistit, aby kvalifikovaní cizinci a cizinky přicházející do Jihomoravského kraje mohli využívat své dovednosti a znalosti a našli odpovídající uplatnění na našem trhu práce. Tento cíl se snažíme naplnit skrze tvorbu inovativní praxe založené na spolupráci s relevantními partnery, kteří jsou do procesu integrace v oblasti zaměstnávání zapojeni.

Projekt vznikl na základě zkušeností s realizací interkulturní práce ve městě Brně a ve spolupráci s Centrem pro cizince JMK.

Veřejné a státní instituce

Mapujeme a analyzujeme stávající situaci v oblasti zaměstnávání cizinců a cizinek v Jihomoravském kraji. Vycházíme z konkrétních případů, na základě kterých síťujeme, propojujeme a koordinujeme zúčastněné strany. Ve spolupráci s nimi se snažíme navrhovat vhodná řešení pro odstraňování bariér pro vstup na trh práce či v kariérnímu růstu. Sdílíme s nimi dobrou praxi jak v oblasti inkluze cizinců na trhu práce, tak v oblasti interkulturní práce na úrovni měst a obcí.

Zaměstnavatelé

Mapujeme a analyzujeme bariéry a příklady dobré praxe v oblasti zaměstnávání cizinců a cizinek v Jihomoravském kraji. Spolupracujeme s vybranými zaměstnavateli a podporujeme je v tvorbě vhodných postupů pro zaměstnávání cizinců a cizinek a snižování bariér.

Cizinci a cizinky žijící v Jihomoravském kraji

Skrze individuální jobmentoring, skupinové a individuální vzdělávání, rekvalifikace a podporu v oblasti přenosu a rozvoje profesních a odborných kompetencí a znalostí jim pomáháme nalézt adekvátní pozice a uplatnění na našem trhu práce.

Potřebujete více informací, nebo se zeptat na něco ohledně našich služeb? Kontaktujte nás.